Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy

Tento text byl přeložen z angličtiny, protože je důležité, aby společnost Trestan Technology UG (haftungsbeschränkt) zpřístupnila tyto informace všem zákazníkům co nejvíce. Za správnost překladu nezodpovídá. V případě pochybností platí vždy anglický text, ke kterému lze přistupovat přepnutím jazykové funkce na webových stránkách.

 

Zde naleznete informace o právu na odvolání smlouvy.

Doba odvolání pro spotřebitele je čtrnácti dnů.

  1. Právo na odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka

Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez uvedení důvodu.

Období odvolání je čtrnáct dnů ode dne, kdy jste vy nebo třetí strana, jímž jste vy, která není dopravcem, převzala zboží.

Chcete-li uplatnit své právo na zrušení, musíte nás kontaktovat:

Trestan Technology UG (haftungsbeschränkt), Danziger Strasse, 9b, 89281 Altenstadt, Německo,

Email: info@whisky4you.czTelefon: 004988372254851,

prostřednictvím jasného prohlášení (například dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem) o vašem rozhodnutí o odstoupení od smlouvy. Můžete, ale nemusíte používat přiřazený formulář pro odstoupení od smlouvy.

Chcete-li zachovat dobu zrušení, postačí vám zaslat oznámení o uplatnění práva na zrušení před uplynutím doby zrušení.

 

2. Právo na zrušení smlouvy prodávajícího

Prodávající má právo odstoupit od smlouvy, pokud se ukáže, že kupující nedosáhla minimální věk pro nákup zboží nebo nemusí ukázat jako při dodání.

 

3. Důsledky zrušení

 Pokud je tato smlouva zrušena, musíme vrátit všechny platby, které jsme obdrželi od vás, včetně poplatků za doručení (s výjimkou dodatečných nákladů, které vyplynuly z vašeho výběru jiné metody doručení než nejvýhodnější standardní dodávka, kterou nám nabídli), a to nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám došla oznámení o zrušení této smlouvy.

V případě této platby používáme stejný způsob platby, jaký jste použili při původní transakci, pokud s vámi jinak nedohodnete; Nebudeme účtovat poplatky za splácení. Odmítnutí splácení však můžeme odmítnout až do okamžiku, kdy obdržíme zboží zpět nebo dokud neposkytnete důkaz o vrácení zboží, podle toho, co nastane dříve.

Zboží musíte vrátit nebo je předat okamžitě, avšak v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů od data, kdy jste nás informovali o zrušení této smlouvy. V tomto případě nám zašlete zboží na adrese Trestan Technology UG (haftungsbeschränkt), Danziger Strasse 9 b, 89281 Altenstadt, Německo.

Termín je splněn, pokud zboží odesíláte před uplynutím čtrnácti dnů. Ponesete náklady na vrácení zboží.

Musíte zaplatit jen za případnou ztrátu hodnoty zboží, pokud je tato ztráta hodnoty způsobena manipulací, která není nezbytná pro posouzení povahy, vlastností a fungování zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na tyto smlouvy:

a) Smlouvy o dodávce uzavřeného zboží, které není vhodné pro návrat z hygienických nebo hygienických důvodů, pokud byla jejich plomba po dodávce odstraněna.

b) Smlouvy o dodávkách alkoholických nápojů, jejichž cena byla dohodnuta při uzavření smlouvy, ale která může být doručena nejdříve po 30 dnech od uzavření smlouvy a jejíž skutečná hodnota závisí na výkyvech na trhu, podnikatel nemá žádný vliv.

c) Potraviny a nápoje mohou být vráceny pouze v originálním nepoškozeném obalu včetně kompletního příslušenství (záruční listy, pokyny) a kopie dokladu o koupi. Prodávající doporučuje pojištění zboží proti poškození během přepravy.

Pokud je zboží vráceno neúplné nebo poškozené při odstoupení od kupní smlouvy, kupující musí zaplatit odpovídající ztrátu hodnoty. S rozbitým jídlem nebo nápoji je ztráta hodnoty 100 %, protože zboží již není možné prodat.

 

 4. Formulář pro odstoupení

Pokud chcete smlouvu zrušit, můžete použít tento formulář. Za tímto účelem můžete formulář vytisknout, vyplnit jej a zaslat nám poštou nebo e-mailem na uvedenou adresu:

Trestan Technology UG (haftungsbeschränkt)

Danziger Strasse, 9 b

89281 Altenstadt

Německo

E-mail: info@whisky4you.cz

Ja (my) tímto zrušíme smlouvu uzavřenou mnou (me) o koupi následujícího zboží (následující služby)

 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

objednané na ____________________, / obdrženo ____________________

Jméno ________________________________________________________

Adresa ________________________________________________________

Podpis ________________________________________________________

Datum ________________________________________________________

formulář pro odvolání Whisky4you

                               Stáhněte a vytiskněte tento formulář

Zrušovací politika byla vytvořena spolu s právním copywriterem Trusted Shops ve spolupráci s Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.