Pravidla a podmínky

Pravidla a Podmínky

Rozsah

Pro všechny objednávky prostřednictvím internetového obchodu spotřebiteli a podnikateli platí následující podmínky.

Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která uzavírá právní transakci za účelem, který není převážně obchodně ani samostatně výdělečně činný. Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba nebo právnické partnerství, které v průběhu uzavírání právní transakce jedná v rámci své obchodní nebo nezávislé odborné činnosti.

Pokud jde o podnikatele, platí i tyto podmínky pro budoucí obchodní vztahy, aniž bychom je museli znovu navázat. Pokud podnikatel používá protichůdné nebo doplňující smluvní podmínky, je jeho platnost tímto rozporu; stávají se součástí smlouvy pouze tehdy, pokud k tomu výslovně souhlasíme.

Smluvní strana, uzavření smlouvy

Kupní smlouva je uzavřena se společností Trestan Technology UG (haftungsbeschränkt).

Prezentace výrobků v našem internetovém obchodě není právně závaznou nabídkou, ale nic neříkající online katalog můžete vložit naše výrobky původně navrhl do košíku a před odesláním závazné objednávky kdykoliv stisknutím na určeném místě v procesu objednávání opravit zadání. a použijte vysvětlené nástroje pro kontrolu. Kliknutím na tlačítko objednávky umístíte závazné pořadí zboží obsaženého v nákupním košíku. Potvrzení o přijetí vaší objednávky bude provedeno e-mailem bezprostředně po odeslání objednávky.

Při uzavření smlouvy s námi závisí platební metoda, kterou jste zvolili:

Předběžný převod peněz a nákup na účet

Vaši objednávku akceptujeme zasláním prohlášení o přijetí do samostatného e-mailu do dvou dnů, ve kterém Vám poskytneme bankovní údaje.

Zpracování platebních karet – prostřednictvím STRIPE

Můžete odeslat objednávku a zvolit platbu kreditní kartou. Vaši objednávku zkontrolujeme a potvrdíme ji samostatným e-mailem. V tomto e-mailu budete vyzváni k zadání údajů o své kreditní kartě. Ty budou předány společnosti Stripe. Stripe je poskytovatel finančních služeb, který nabízí různé platební možnosti v jednom účtu. Vaše osobní údaje požadované pro platbu budou shromažďovány, uloženy, zpracovány a vyměněny se společností vaší kreditní karty. Po tom, co bude společnost Stripe legitimována jako oprávněná držitelka karty, požádá vaši společnost platební karty o zahájení platební transakce. Tímto procesem přijímáme Vaše objednávku.

Hotovost na vyzvednutí / platba předem a vyzvednutí

Na objednávku si můžete vybrat, zda budete platit v hotovosti při vyzvednutí. Pro tuto možnost klikněte na „Přímý bankovní převod“ a do poznámky v objednávkovém formuláři napište, že chcete zboží vyzvednout a zaplatit hotově při vyzvednutí.

Přijmeme vaši objednávku zasláním prohlášení o přijetí samostatným e-mailem do dvou dnů, což je uzavření smlouvy.

Poté se e-mailem společně dohodneme na datu vyzvednutí a zboží pro vás bude připraveno do tohoto data v našem obchodě.

Můžete také zaplatit předem a pak přijít nebo poslat někoho, aby vyzvedl zboží. V takovém případě zvolte „Přímý bankovní převod“ a do objednávkového formuláře napište do informačního pole, že si přejete zboží vyzvednout a zaplatit předem. V případě „platby předem a vyzvednutí“ vás prosíme, abyste také napsali jméno a datum narození osoby, která zboží vyzvedne. (Uvědomte si prosím, že tato osoba musí mýt nejméně 18 let.)

Přijmeme vaši objednávku zasláním prohlášení o přijetí samostatným e-mailem do dvou dnů, což je uzavření smlouvy.

Při vyzvednutí vás požádáme o doklad, který zkontroluje osobu, kterou jste definovali v objednávce, abyste se ujistili, že vaše zboží dáme do správných rukou.

Jazyk smlouvy, ukládání smluvních textů

Jazykem dostupným pro smlouvu je angličtina. Nabízíme český překlad pro naše české zákazníky, ale nezaručujeme jejich kvalitu. V případě pochybností platí vždy anglický text.

Uložíme smluvní text a zašleme Vám data objednávky a naše smluvní podmínky e-mailem. Text smlouvy již z bezpečnostních důvodů není přístupný přes internet. Smluvní podmínky naleznete v odkazu ve spodní části stránky (dvojjazyčné přepnutím tlačítka jazyka v horní části stránky).

Dodací podmínky

Kromě výše uvedených cen produktů budete také platit náklady na dopravu. Více informací o výši přepravních nákladů najdete v nabídkách produktů.

V současné době můžeme nabídnout přímou přepravu pouze na území Spolkové republiky Německo. Z jiných zemí lze vyzvednout v naší prodejně nebo na další adrese ve Spolkové republice Německo. To lze provést osobně nebo prostřednictvím soukromé dopravy organizované zákazníkem.

Podrobné informací o možnostech dodávek a cenách naleznete na našich webových stránkách:

https://whisky4you.shop/cs/dodaci-podminky/

V rámci Německa bude zboží odesláno bezprostředně po potvrzení přijetí platby. Pravidelná dodací lhůta pro dodávky ze skladu je 3 dny, pokud jsou zboží v našem skladu dostatečné. Toto můžete vidět v popisu zboží v shopu.

Pokud není celá objednávka k dispozici na našem skladě, objednáme chybějící zboží. Jakmile bude v našem skladu k dispozici celé objednané zboží, odešleme jej zákazníkovi.

Pokud máme trvalou překážku v dodávce, zejména vyšší moc nebo nedodání vlastními dodavateli, ačkoli byla odpovídající krycí transakce provedena včas, za což nejsme odpovědní, máme právo odstoupit od smlouvy . Budete okamžitě informováni a veškeré přijaté služby, zejména také platby, budou vráceny.

Pokud určíte konkrétní místo pro dodání a my potvrdíme objednávku, jsme povinni dodat zboží na místo, které jste uvedli v objednávce. Pak jste povinni podle kupní smlouvy převzít zboží při dodání. Pokud zásilku nepřijmete, nebo pokud zboží nevyzvednete během doby skladování dopravce, nebo pokud nelze dodávku dodat z důvodu chybějícího nápisu v poštovní schránce, máme právo účtovat smluvní poplatek ve výši 300, – do CZK (slovy: 300 českých korun) nebo 10, – € (slovy: deset eur), jakož i náklady na dopravu a balení od vás.

Výjimky:

Při převzetí zboží, jste povinen zkontrolovat stav zboží a stěžovat v případě jakýchkoliv závad neprodleně dopravci. V případě porušení obalu, což svědčí o neoprávněném otevření zboží, nejste povinni převzetí zásilky dopravcem. Podpisem potvrzení o převzetí potvrzující, že zboží bylo řádně a nepoškozené a žádné další nároky na náhradu škody na zboží se uplatňují.

Dodáváme také do balíren DHL německé pošty v Německu. Zákazník si může vybrat nejbližší stanici z: https://parcelshopfinder.dhlparcel.com (odkaz je uveden také v objednávkovém formuláři) a uvést jej jako dodací adresu v objednávce. Uvedená pravidla předjíždění zboží platí i pro vyzvednutí. Pokud není vyzvednuto do 8 dnů a zboží jsou vráceno nám, účtujeme výše uvedený poplatek.

Vyzvednutí zboží je možné v naší centrále / obchodě. Po dohodě mohou být po dohodě možná další místa vyzvednutí v Mnichově, Ulmu nebo Drážďanech. Různá místa vyzvednutí však obecně nejsou zaručena. Adresa pro vyzvednutí v naší centrále / obchodě je:

Trestan Technology UG (haftungsbeschränkt)

Danziger Strasse 9 b

89281 Altenstadt

Německo

Před plánovaným vyzdvihnutím kontaktujte nás prosím emailem: info@whisky4you.cz a dohodněte si datum vyzvednutí.

Pokud přijedete bez předchozí dohody, může se stát, že vyzdvihnutí není možné nebo zboží není připraveno. Nebudeme hradit žádné další náklady spojené s touto situací.

Platba

K nákupu z našeho obchodu můžete použít následující způsoby platby:

Předběžný převod peněz (standard)

Při výběru způsobu platby v předstihu kliknutím na “Přímý bankovní trankfer” vám poskytneme bankovní údaje v samostatné e-mailové zprávě a doručíme zboží buď po obdržení platby, nebo vás budeme informovat, jakmile zboží budou k dispozici. Požádáme vás, abyste zadali své číslo objednávky jako odkaz, jinak vaše platba nemůže být přiřazena. Nezodpovídáme za zpoždění při dodání kvůli chybějícímu číslu objednávky během platby.

Zpracování platebních karet prostřednictvím STRIPE

Odesláním objednávky a výběrem platby kreditní kartou budete požádáni v samostatné e-mailové o zaslání údajů o vaší kreditní kartě. Ty budou předány společnosti Stripe. Stripe je poskytovatel finančních služeb, který nabízí různé platební možnosti v jednom účtu. Údaje potřebné pro platbu jsou shromažďovány, uloženy, zpracovány a vyměněny s vydavatelem Vaší platební karty. Po tom, co bude společnost Stripe legitimována jako oprávněná držitelka karty, požádá vaši společnost platební karty o zahájení platební transakce. Platební transakce je automaticky provedena společností kreditní karty a účtována na vaší kartě

Hotovost při převzetí

Můžete si vybrat platbu v hotovosti při vyzvednutí kliknutím na „Přímý bankovní převod“ a v poznámkách v objednávkovém formuláři uvést, že si přejete vyzvednout zboží a zaplatit při vyzvednutí.

V potvrzení objednávky obdržíte samostatný e-mail. Poté vás budeme kontaktovat, abyste zorganizovali vyzvednout zboží. Platíte částku faktury při vybírání v hotovosti.

Nákup na faktuře
Nákup na faktuře je možný pouze při existujícím vztahu se zákazníkem po více nákupech a úspěšné kontrole bonity. Pokud splníte tato kritéria, zašlete nám samostatnou žádost o vyhodnocení e-mailem na adresu: info@whisky4you.cz.

Pokud je zákazník přijat k nákupu na faktuře, je povinen zaplatit nebo převést částku uvedenou na faktuře do 7 dnů od přijetí faktury. Platba je splatná bez srážek od data faktury.

Po uplynutí lhůty splatnosti, která je tak stanovena kalendářem, je zákazník v selhání i bez upomínky. Právo uchovávat zákazníka, které není založeno na stejném smluvním vztahu, je vyloučeno. Započtení s pohledávkami odběratele je vyloučeno, pokud to není nesporné nebo legálně stanovené.

Zachování vlastnictví

Zboží zůstává naším majetkem až do úplného zaplacení.

Pro podnikatele platí kromě toho: Vyhrazujeme si vlastnictví zboží až do úplného vypořádání všech nároků z probíhajícího obchodního vztahu. Záložní zboží můžete prodávat v běžné činnosti v souladu se všemi platnými zákony; vše vyplývající z této požadavky na opětovný prodej kontaktu – bez ohledu na připojení nebo míchání zboží s novým článkem – ve výši fakturované částky, aby nás v předstihu, a budeme akceptovat tento úkol. Zbývá nárok na vymáhání pohledávek, ale můžeme však sami sbírat i nároky, pokud nesplníte své platební povinnosti.

Vaše nároky nebo práva vůči nám nesmějí být bez našeho souhlasu přiděleny nebo zastaveny, pokud jste neprokázali oprávněný zájem o přidělení nebo slib.

Poškození při přepravě

Pro spotřebitele:

Pokud je zboží dodáno se zjevným poškozením při přepravě, sdělte nám tyto chyby co nejdříve dodavateli a okamžitě nás kontaktujte. Neposkytnutí stížnosti nebo kontaktu nemá žádné důsledky pro vaše zákonné nároky a jejich vymáhání, zejména záruční práva. Pomáhají nám však uplatňovat naše vlastní nároky vůči dopravci nebo pojištění dopravy.

Pro podnikatele:

Riziko náhodné ztráty a náhodného poškození přechází na vás, jakmile vzdáváme zboží zasilatelovi, dopravci nebo osobě či instituci jinak odpovědné za provedení přepravy. Mezi obchodníky je povinnost kontrolovat a pokračovat v § 377 HGB. Pokud tak neučiníte, považuje se zboží za schválené, pokud nejsou vady, které nebyly při inspekci identifikovatelné. To se nevztahuje na podvodné skryté vady.

Záruky

Není-li výslovně dohodnuto jinak, platí zákonná záruční práva. Pro spotřebitele je promlčecí lhůta pro nároky na vady použitého zboží jeden rok od dodání zboží.

Pro podnikatele je promlčecí lhůta jednoho roku od převodu rizika; zákonné promlčecí lhůty pro uplatnění nároku podle § 478 BGB zůstávají nedotčeny.

Pokud jde o podnikatele, dohodou o stavu zboží se rozumí pouze naše vlastní informace a popisy výrobků výrobce, které byly zahrnuty do smlouvy; Nepřijímáme žádnou odpovědnost za veřejné prohlášení výrobce nebo jiné reklamní prohlášení.

Pokud je dodáno položka je vadný, zajišťujeme pro firmy, na základě vlastního uvážení odstraněním závady (oprava) nebo doručením bezvadný položky (nahrazení).

Výše uvedené omezení a zkrácené podmínky se nevztahují na nároky na náhradu škody způsobené námi, našimi zákonnými zástupci nebo zástupci zástupců

  • V případě poranění života, těla nebo zdraví
  • v případě úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení povinnosti, stejně jako urážení
  • z důvodu porušení smlouvy, jejichž splnění umožňuje řádné plnění smlouvy, a může se spolehnout na jejich souladu s dodavatelem (kardinálních povinností)
  • v rámci záručního slibu, pokud je to dohodnuto
  • pokud jde o rozsah působnosti zákona o odpovědnosti za výrobek.

Informace o všech dodatečných zárukách a jejich přesných podmínkách naleznete v produktu a na zvláštních informačních stránkách v internetovém obchodě.

Trvanlivost potravin a nápojů se vztahuje pouze na neotevřené balení a řádné skladování. Datum vypršení platnosti uvedené na obalu omezuje zaručenou dobu trvanlivosti do uvedeného data.

Odpovědnost

Za nároky z důvodu škod způsobených námi, našimi zákonnými zástupci nebo pomocnými zástupci jsme vždy odpovědní bez omezení

  • v případě poranění života, těla nebo zdraví,
  • v případě úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení povinnosti,
  • s garančním slibem, pokud je to dohodnuto, nebo
  • pokud jde o rozsah působnosti zákona o odpovědnosti za výrobek.

Za porušení smluvních povinností, jejichž splnění umožňuje řádné plnění smlouvy, a může se spolehnout na dodržení smluvních stran, (kardinální povinnosti) přes mírnou nedbalost u nás, našich zákonných zástupců nebo zástupců závazek ve výši předvídatelné v době, kdy byla smlouva uzavřena Omezení poškození, které je obvykle očekáváno. Mimochodem, nároky na náhradu škody jsou vyloučeny.

Upozorňujeme, že na vlastní potřebu kupujete alkoholický výrobek na vlastní riziko. Dále upozorňujeme na to, že alkoholické nápoje jsou stimulátory, které mohou při nadměrné spotřebě způsobit závislost a poškození zdraví. Jste výhradně zodpovědní za odpovídající a odpovědnou manipulaci. Nezodpovídáme ani za to, zda máte povoleno konzumovat alkoholické nápoje vůbec. Zeptejte se svého lékaře, pokud máte pochybnosti. Nejsme zodpovědní za nesprávné používání produktů a neodpovídáme za zdravotní rizika plynoucí z nesprávného nebo nadměrného používání výrobků.

Jazyk, pravomoc a platné právo

  1. Smluvní jazyk je angličtina. Smlouva je napsána v angličtině a přeložena do češtiny jako služba pro naše české zákazníky. Při překladu nezaručujeme jazykové chyby. V případě pochybností platí vždy anglická verze.Další realizace smluvního vztahu probíhá v angličtině. Platí výlučně zákon Spolkové Republiky Německo. Místní příslušnost je Ulm / Německo. Pro spotřebitele se to týká pouze tehdy, pokud to neomezuje zákonná ustanovení státu, ve kterém má zákazník bydliště nebo obvyklé bydliště.Pokud jste podnikatel, použije se německé právo s vyloučením obchodního práva OSN.Jste obchodník ve smyslu obchodního zákoníku, právnickou osobou veřejného práva nebo veřejného speciálního fondu, výlučná příslušnost pro všechny spory vyplývající ze smluvních vztahů mezi námi a vy naše místo podnikání.

Řešení sporů

Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (OS), který naleznete zde

https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Spotřebitelé mají možnost využít tuto platformu k tomu, aby poradily a řešily své spory.

Pro urovnávání sporů vyplývajících ze smluvního vztahu se spotřebitelem nebo zda existuje taková smlouva vůbec nejsme ochotni podílet se na řízení o urovnání sporu před spotřebitel sboru rozhodců. Vždy se však můžete obrátit na tyto kanceláře. Odpovědný je Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.verbraucher-schlichter.de

Kromě “Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle” od 01.01.2020 můžete také oslovit univerzální arbitrážní centrum Německa (Universalschlichtungsstelle des Bundes).

Tyto agentury účtují za své služby poplatky založené na kvótách od společností. Proto se s pomocí této organizace nebudeme účastnit procesu řešení sporů. Domníváme se však, že s našimi zákazníky dokážeme najít dobré řešení osobně i bez těchto pracovních míst.

Ochrana nezletilých osob

Pokud vaše objednávka zahrnuje zboží, jehož prodej podléhá věkovým omezením, budete v době nákupu informováni v prodejně. My se výslovně ptáme, jestli máte alespoň 18 let a přijmout pravdivou odpověď.

Při osobním shromažďování zboží zjišťujeme s identitou a věkovou kontrolou, že zboží předáváme pouze osobám starším 18 let.

Pokud máte zboží vyzvednuté lodní službou soukromým způsobem nebo je nechte doručit na balírnu a chcete vyloučit možnost, že nedospělé osoby převezmou zboží po jeho doručení, doporučujeme rezervaci osobního průkazu totožnosti a věkovou kontrolu poskytovatelem příslušně volba vhodné dospělé osoby pro vyzvednutí.

Závěrečná ustanovení

Neplatnost jakéhokoli ustanovení těchto Podmínek nemá vliv na platnost zbývajících ustanovení.

Tyto podmínky platí od 5.4.2018 a zruší všechny předchozí podmínky a postupy. Vyhrazujeme si právo tyto podmínky změnit bez předchozího upozornění.

 

Společnost AGB vytvořila s právníkem Trusted Shops ve spolupráci s advokáty Wilde Beuger Solmecke a německou hotline pro advokáty.